تست سریع تشخیص تروپونین I

Troponin I cTnI

تست سریع تشخیص تروپونین I

Colloidal Gold Assay

نمونه : خون کامل، سرم، پلاسما
cut off : 0.5 ng/mL

تست تروپونین Getein Biotech Inc. یک تست سریع ایمونوکروماتوگرافیک جهت تشخیص تروپونین I قلبی در نمونه­ های پلاسما، سرم و خون کامل بیماران می­ باشد. این کیت جهت استفاده به عنوان روش کمکی در تشخیص سکته ­های قلبی ارائه شده است. این آزمایش در تشخیص به روش  (in vitro) بیماری مذکور به کار برده می­ شود. نتایج مثبت نشان دهنده خطر بالای سکته قلبی می­ باشد. با وجود این، نتایج منفی دلیل بر قطعیت عدم وجود سکته قلبی و عدم انجام سایر آزمایشات مربوط به پیگیری سکته قلبی نمی­ باشد.

 

 

 

 

دانلود کاتالوگ

cTnI Rapid Test

Sample type : whole blood, serum or plasma specimens
cut-off of 0.5 ng/mL

Colloidal Gold Assay

Qualitative (Semi-Quantitative) with Standard Colorimetric Card

 


 

تروپونین I قلبی (cTnI) یک پروتئین موجود در عضله قلبی با وزن مولکولی 22.5kDa می­ باشد. این پروتئین بخشی از کمپلکس سه زیر واحدی با نام­ های تروپونین I، T و C می­باشد. این کمپلکس به همراه تروپومیوزین اجزا اصلی تنظیم کننده فعالیت آنزیم ATPase اکتومیوزین حساس به کلسیم را در عضلات اسکلتی مخطط و قلبی را شکل می­دهند. پس از آسیب قلبی و 4-6 ساعت پس از شروع درد قفسه سینه، تروپونین I به داخل خون آزاد می­ شود. الگوی رهایش این مارکر قلبی مانند آنزیم CK-MB می­ باشد، با این تفاوت که سطوح CK-MB 72 ساعت پس از آسیب قلبی به سطوح نرمال باز می­گردد در حالیکه سطح تروپونین خون 6-10 روز پس از آسیب قلبی نیز حفظ می­شود، که این خصوصیت بازه تشخیصی طولانی­ تری را در اختیار متخصصان قرار می­ دهد. اختصاصیت بالای cTnI برای شناسایی آسیب عضله قلبی در شرایط مختلف تائید شده است. رهایش این پروتئین در سایر انواع بیماری­های قلبی مانند آنژین صدری ناپایدار، نارسایی احتقانی قلب و آسیب ایسکمیک ناشی از جراحی عروق کرونر نیز اثبات شده است. به دلیل اختصاصیت و حساسیت بالای تروپونین  Iبه بافت قلبی، اخیرا این پروتئین به عنوان مارکر اصلی تشخیص سکته های قلبی می­ باشد.


درخواست محصول

ارسال