لامل آزمایشگاهی

لامل آزمایشگاهی

لامل کمپاني Bresser چين

 

  • لامل mm 18×18 در بسته هاي 2000 عددي سبز رنگ
  • لامل mm 20×20 در بسته هاي 2000 عددي زرد رنگ
  • لامل mm 22×22 در بسته هاي 2000 عددي آبي رنگ
  • لامل mm 24×50 پاتولوژي در بسته هاي 1000 عددي صورتي تيره رنگ
  • داراي تاييديه آزمايشگاه رفرانس ايران

Available Sizes:

  • 18x18
  • 20x20
  • 22x22
  • 24x50


درخواست محصول

ارسال