میکروتیوب

میکروتیوب

Micro tube

ميکروپيپت ها براي حجم هاي کم مايعات و در محوده 1 تا 1000 ميکروليتر ساخته شده اند. پيپت هاي پلاستيکي يکبار مصرف که داراي علامتي براي حجم خاصي هستند نيز وجود دارند. اين پيپت ها با خاصيت مويينگي پر گشته و خالي شدن آنها به کمک يک قطره چکان پلاستيکي صورت مي گيرد. رايج ترين نوع ميکروپيپت ها نوع نيمه خودکار آنها مي باشد که از خاصيت جابجايي هوا براي پيپت کردن استفاده مي کنند. از اين نوع ميکروپيپت ها تحت عنوان سمپلرها داراي يک سر سمپلر (tip) پلاستيکي يکبار مصرف هستند. نکته: اکثر سمپلرها توانايي دور انداختن سر سمپلر استفاده شده بدون دخالت دست را دارند (Tip Rejector). با فشار دادن کامل اهرم به داخل و چرخاندن آن، حجم مورد نياز را که به صورت عدد نشان داده مي شود، روبروي نشانه قرار مي دهند. سمپلر در اين حالت اقدام برداشتن همان حجمي مي نمايد که عدد مربرط به آن در مقابل نشانه قرار دارد. به اين نوع سمپلر، متغير گويند.


  • Micro Centrifuge 0.2m
  • Micro Centrifuge 0.5ml
  • Micro Centrifuge 1.5ml
  • Micro Centrifuge  2ml

 

  • 0.2 µl
  • 0.5 µl
  • 1.5 µl


درخواست محصول

ارسال