کوآگلومتر تک کاناله

2201C

کوآگلومتر تک کاناله

ساخت كمپاني Hiperion

سيستم خوانش Photo electronic

عدم تداخل نمونه هاي غير نرمال (Lipemic or Icteric)

عدم تداخل حبابهاي هوا ناشي از اضافه كردن نمونه

داراي سيستم open جهت استفاده از كيتهاي مختلف

داراي جايگاه اينكوباسيون براي معرف هاي و نمونه ها

مجهز به پرينتر داخلي ، صفحه نمايش بزرگ LCD TOUCH، كليدهاي ميانبر و توانايي نمايش نمودار

قابليت انجام تست هاي, FIB, APTT, PT , D-DIMER

كليه فاكتورهاي انعفادي Protein S, Protein C و هپارين & LMW HMW

قابليت ذخيره اطلاعات و نمودارها به صورت خودكار

 

دانلود کاتالوگ

1 reading channel

Scattered light principle and percentage analysis

Easy keypad operation with LCD display

3 kinds of QC level

Analysis Parameters PT, APTT, TT, FIB, F2, F5, F7, F8, F9, F10, F11, F12, Heparin, APC-R, Protein S, Protein C
Principle Scattered light with percentage analysis
Sample Volume Required APTT:  25ul
TT:      25ul
FIB:     25ul
Testing Channel 1 Channels
Light Source Durable LED detector
Sample Position 5 positions
Reagent Position 2 positions (1 magnetic rotor included)
Testing Time Normally 20~60 secs, Maximum time up to 600 secs
Minimum Reagent Consumption 30µL for APTT;  50µL for TT, FIB, PT
Position Warming-up 37(±0.5)
Memory 6,000 test results
Display LCD display
Interface RS-232
Input Easy operation keypad
Output Internal printer
Power supply AC 110-220V±10%, 50~60Hz
Net Weight 5KG
Dimension L×W×H(mm) 270×270×120


درخواست محصول

ارسال