کوآگلومتر دو کاناله

2202

کوآگلومتر دو کاناله

ساخت کمپاني Hiperion


کوآگلومتر مکانيسم لخته شدن يا هموستاز را اندازه ميگيرد و براي تعيين نقايص تشکيل لخته که در اختلال عملکرد کبد و هموفيلي ديده ميشود به کار ميرود همچنين اثر برخي از داروها مثل هپارين /ضد انعقادهاي خوراکي وعوامل ضد پلاکتي را سنجش ميکند.

بسياري از تست‌هاي انعقادي مانند آزمايش‌هاي روزمره PT و PTT و اندازه‌گيري فيبرينوژن بر پايه زمان لخته شدن پلاسما صورت مي‌گيرد.

دستگاه‌هاي کوآگولومتر، اتوماتيک و يا نيمه اتوماتيک هستند. در دستگاه‌هاي نيمه اتوماتيک نياز به اضافه کردن پلاسما و معرف‌هاي آزمايش توسط اپراتور به کووت دستگاه مي‌باشد و در يک زمان قادر به انجام يک تا دو تست است، در حاليکه دستگاه‌هاي اتوماتيک داراي سيستم پيپتينگ (Pipetting) براي انتقال پلاسما و معرف‌هاست و همزمان چندين تست را مي‌تواند انجام‌ دهد.
 

سيستم خوانش Photo electronic

عدم تداخل نمونه هاي غير نرمال (Lipemic or Icteric)

عدم تداخل حبابهاي هوا ناشي از اضافه كردن نمونه

داراي سيستم open جهت استفاده از كيتهاي مختلف

داراي جايگاه اينكوباسيون براي معرف هاي و نمونه ها

مجهز به پرينتر داخلي ، صفحه نمايش بزرگ LCD TOUCH، كليدهاي ميانبر و توانايي نمايش نمودار

قابليت انجام تست هاي, FIB, APTT, PT , D-DIMER

كليه فاكتورهاي انعفادي Protein S, Protein C و هپارين & LMW HMW

قابليت ذخيره اطلاعات و نمودارها به صورت خودكار

 

دانلود کاتالوگ

Available with 2 reading channel

Works on Scattered light principle and percentage analysis

Easy keypad operation with LCD display

Available with 3 kinds of QC level

System Specifications
Analysis Parameters PT, APTT, TT, FIB, F2, F5, F7, F8, F9, F10, F11, F12, Heparin, APC-R, Protein S, Protein C
Principle Scattered light with percentage analysis
Sample Volume Required APTT:  25ul
TT:      25ul
FIB:     25ul
Testing Channel 2 Channels
Light Source Durable LED detector
Sample Position 5 positions
Reagent Position 2 positions (1 magnetic rotor included)
Testing Time Normally 20~60 secs, Maximum time up to 600 secs
Minimum Reagent Consumption 30µL for APTT;  50µL for TT, FIB, PT
Position Warming-up 37(±0.5)
Memory 6,000 test results
Display LCD display
Interface RS-232
Input Easy operation keypad
Output Internal printer
Power supply AC 110-220V±10%, 50~60Hz
Net Weight 5KG
Dimension L×W×H(mm) 270×270×120

 


درخواست محصول

ارسال