تروپونین I چیست؟

تست تروپونین I / تشخیص حمله قلبی

  • یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 15:19

اخبار => اخبار پارسیان آز طب

تست تروپونین I / تشخیص حمله قلبی

 

3 نوع تروپونین در بدن انسان قابل تشخیص می باشد :

تروپونین C  ،  تروپونین T ،  تروپونین I

تروپونین C با اتصال به کلسیم و تروپونین I ، فیبریل های عضلانی را تشکیل می دهد و در انتهای فرآیند، تروپونین T بصورت یک وزنه، ترکیب تروپونین را به میوزین رشته های عضلانی متصل می نماید و موجب انقباض عضله می شود.

جالب است بدانید که تفاوتی ما بین تروپونین C عضلات اسکلتی و تروپونین C عضله قلب وجود ندارد. اما تروپونین T و I عضلات اسکلتی و عضله قلب با یکدیگر متفاوتند. به همین علت جهت تشخیص حملات قلبی و یا MI قلبی به سنجش میزان تروپونین های اختصاصی T و I نیاز است.

سطح تروپونین در خون در حالت نرمال بدن بسیار اندک حتی غیر قابل تشخیص می باشد درحالیکه زمان رخداد حمله قلبی و مابین 3-4 ساعت پس از ضایعه قلبی، سطح تروپونین اختصاصی در خون افزایش چشم گیری می یابد و این افزایش مابین 10-14 روز ادامه می یابد و به مرور زمان مجدد کاهش می یابد.

بین تمامی مارکرهای قلبی، تروپونین بیشترین ماندگاری را دارد. مارکر میوگلوبین پس از 24 ساعت و مارکر CK-MB پس از 36 ساعت از جریان خون حذف می گردد.

همیشه در کنارتان هستیم!


ثبت نظر

ارسال