توزیع محدود کاست تروپونین I با نرخ ارز رسمی

  • دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 15:51

اخبار => اخبار پارسیان آز طب

توزیع محدود کاست تروپونین I با نرخ ارز رسمی

توزیع محدود تست تشخیص سکته قلبی تروپونین I

cTnI    cut off : 0.5ng/ml

Qualitative (Semi-Quantitative) with Standard Colorimetric Card

با نرخ ارز رسمی

 

جهت سفارش با شماره های شرکت تماس حاصل نمایید.

 

همیشه در کنارتان هستیم!


ثبت نظر

ارسال